eerste keer gras maaien na zaaien

Eerste keer gras maaien na zaaien

Bij een goede bezetting van het gras en een lengte van ongeveer 9 cm mag je gras voor de eerste keer maaien na het zaaien. Bij groeizaam weer, in het voorjaar of in de zomer, kan dit al 4 – 6 weken na het zaaien zijn. Heb je gras gezaaid bij koudere omstandigheden in het najaar dan kan het iets langer duren.

Gras maaien na zaaien

Zorg er tijdens de eerste maaibeurt na zaaien voor dat je niet meer dan een 1/3 lengte van het gras afmaait. Is het gras ongeveer 9 centimeter lang geworden, maai het dan eerst op een hoogte van 6 centimeter. Twee dagen nadien maai je het op 4 centimeter en weer wat later op de ideale maaihoogte van 3 centimeter.

Hoe vaak moet je grasmaaien?

Hoe vaak je een gazon moet maaien is afhankelijk van het seizoen en de mate waarin het wordt bemest. Over het algemeen is het in het vroege voorjaar en in het late najaar minimaal één keer per week nodig om te maaien. In de tussenliggende periode is dit vaak tweemaal per week.

Op welke manier moet ik gras maaien?

Het is vooral belangrijk om met een redelijk vaste regelmaat te maaien. Verander daarbij af en toe van rijrichting of patroon. Zo voorkom je spoorvorming in je gazon. Bijkomend voordeel van het regelmatig wisselen van maaipatroon is dat het gras nooit richting één kant helemaal plat gaat liggen. Het gras gaat rechter omhoog staan en komt beter in het bereik van het snijmes. Dit resulteert in een strakker en mooier maaibeeld.

Waarom regelmatig gras maaien?

Regelmatig gras maaien zorgt op de eerste plaats natuurlijk visueel voor een strak en verzorgd uiterlijk. Niet alleen boven de grond heeft grasmaaien effect, ook onder de grond gebeurt er van alles. Gras kan zowel in de hoogte als in de breedte groeien. Door een gazon regelmatig in hoogte te beperken dwing je het zich in de breedte te ontwikkelen.

Daarnaast maakt een grasplant door frequent maaien ook nieuwe uitlopers aan. Deze zijwaartse groei wordt uitstoelen genoemd. Vanuit de uitlopers vormen zich vervolgens nieuwe grasplanten waardoor een dichte structuur ontstaat. Op deze manier vindt mos of onkruid dus minder plek om zich te kunnen vestigen.

Gras herstelt zich snel na een maaibeurt. Veel onkruiden kunnen juist slecht tegen maaien en zullen er op termijn door verdwijnen. Regelmatig maaien zorgt dus voor een dichtere grasmat met minder onkruid. Een grasmat die vrijwel nooit wordt gemaaid, zal snel open vallen. Om die kale plekken te doen verdwijnen en bij te houden is regelmatig graszaad bijzaaien nodig. 

Grasmaaisel opvangen

Of je maaisel op moet vangen is afhankelijk van de manier van maaien en het tijdstip van het jaar. In het voorjaar en de zomer mogen kleine hoeveelheden fijn versnipperd gras gerust blijven liggen. Deze restanten zijn namelijk bij hoge temperaturen en actieve groei snel weer verteerd.

Grote hoeveelheden grof maaisel die het gazon bedekken dien je door het jaar heen altijd af te voeren. Het is niet wenselijk dat zonlicht wordt geblokkeerd voor de onderliggende grasplanten die het nodig hebben. Daarnaast voorkom je op deze manier vervilting van de toplaag.

Bij lagere temperaturen in het najaar is het verstandig om zowel grote als kleine hoeveelheden grasmaaisel op te vangen. Bij koud weer duurt het namelijk langer voordat maairestanten zijn vergaan. Op dit dood organisch materiaal kan vervolgens gemakkelijk schimmel gaan groeien. In een latere fase kan dit overslaan op je gazon en schade aanrichten.

Gras maaien bij een hittegolf of warmte

Tijdens een hittegolf kan gras het zwaar te verduren hebben. Het is om die reden niet altijd verstandig om je gazon kort te maaien en er het uiterste van te blijven vragen. Het geeft de grasplant enkel extra stress.

Onder normale omstandigheden maai je een gazon een of twee keer in de week op een hoogte van 3 centimeter. Bij extreme hitte is het aan te raden om te maaien op een hoogte van 4 tot 5 centimeter. Maai het gazon vervolgens nog maar een keer in de twee weken.

Wanneer je gras in de zomer wat langer laat worden, heeft het meer “blad” en oogt het groener. Door het gras minder frequent te maaien, hoeft het zich minder vaak te herstellen. Dit bespaart de grasplant onnodige verdamping en vertraagt uiteindelijk verdere verdroging. Regelmatig het gras sproeien helpt het gras makkelijker herstellen na een maaibeurt. 

Gras kort of lang maaien voor de winter?

De ideale maaihoogte vlak voor de winter bedraagt 4 tot 5 centimeter. Gras maaien kan zolang het gras nog groeit, en is dus compleet weersafhankelijk. Gras groeit bij een temperatuur van 5 ℃ of hoger.

Ergens laat in het najaar maai je het gras meestal voor de laatste keer. Gebruik daarbij de opvangbak en zorg ervoor dat het gazon compleet vrij raakt van afgevallen takjes, bladeren en overtollig grasmaaisel. Dood organisch materiaal kan namelijk schimmelvorming in je gazon veroorzaken.

Wanneer de winter erg zacht is kan het soms zo zijn dat je ergens in de maanden december, januari of februari ook nog eens moet maaien. Maai het gras in dat geval alleen op een enigszins droge en zonnige dag. Loop bij strenge vorst nooit over een gazon heen. Bevroren grassprieten buigen namelijk niet maar ze breken af, met alle schade van dien.

Beste type grasmaaier

Bij de eerste keer dat je gras gaat maaien na inzaaien zal het gras wat aan de lange kant zijn. Een cirkelmaaier met een opvangbak is hiervoor het meest geschikt. Dit type grasmaaier is het beste in staat om het lange gras af snijden. Een cirkelmaaier is vaak ook het meest makkelijk in hoogte verstelbaar. 

Een kooimaaier of robotmaaier geeft het mooiste resultaat wanneer het weinig gras hoeft af te knippen. Om gras voor de eerste keer te maaien na het zaaien zijn ze niet zo heel erg geschikt. Het lange gras krijgen deze type maaiers moeilijk verwerkt. Het gras zal daardoor niet mooi worden gemaaid, het raakt eerder beschadigd. Na enkele maaibeurten met een cirkelmaaier te hebben gedaan, voldoet een kooi- of robotmaaier perfect voor het reguliere onderhoud. 

Ook interessant  Alle blogs

wanneer graszoden leggen vanaf wanneer tot wanneer beste tijd

Wanneer graszoden leggen?

Het leggen van graszoden kan in principe het hele jaar door. Periodes met weersextremen zoals; sneeuw, vorst, een hittegolf of erg veel regen raden we

Lees verder »