mos in gras mos in gazon Mos uit gras verwijderen Mos verwijderen gazon Mos bestrijden in gazon

Mos in gras

Mos in gras is waarschijnlijk een van de meest voorkomende ergernissen van gazonliefhebbers. Veel tuineigenaren willen het graag weg hebben. Of liever zelfs voorgoed voorkomen. Echter is dat vrijwel onmogelijk. Mossen verspreiden zich namelijk door middel van piepkleine sporen welke zich mee laten voeren door de wind.

Mossen kunnen daardoor werkelijk overal terecht komen. Bijvoorbeeld op terrastegels, dakpannen maar dus ook in jouw gazon. Wil je mos bestrijden, mos uit gras verwijderen of voorkomen? Ontdek dan hieronder alle oorzaken van mos in gras en diverse tips om het tegen te gaan.

Navigeer via onderstaande links direct naar het onderwerp waar je meer over wilt weten: 

Oorzaak van mos in gras

De groei van mos in een gazon ontstaat meestal door een vijftal factoren. Of een combinatie van deze factoren. Namelijk;

 1. Gebrek aan zonlicht

Mos groeit graag op natte en schaduwrijke plekken. Plekken die nooit zonlicht zien drogen moeilijk op en zijn daardoor ideale voor de groei van mos. Gras heeft juist veel zonlicht nodig om goed te kunnen groeien. Door middel van fotosynthese zet gras zonlicht om in bruikbare suikers en energie.

 1. Te kort maaien

Het gras te kort maaien is een fout die veelvuldig gemaakt wordt. Een speelgazon hoor je op een hoogte van 3 – 4 cm te maaien. Maai je het gras veel korter af, dan ben je het aan het beschadigen in plaats van aan het onderhouden. Gras kan hier niet tegen. Het kan zich niet (snel genoeg) herstellen. Wanneer het gras een terugval krijgt qua groei, neemt mos eenvoudig de open plekken over.

 1. Zure grond (te lage pH)

Gras kan het meest optimaal voedingstoffen uit de bodem opnemen bij een zuurtegraad (pH-waarde) tussen 5,5 en 6,5. Door de continue omzetting van voedingstoffen (mineralisatie) in de bodem daalt de zuurtegraad na verloop van tijd. Ieder jaar ongeveer met 0,1 – 0,2.

Wanneer de pH-waarde van de bodem onder de 5,5 daalt groeit gras erg moeilijk. In tegenstelling tot gras groeit mos juist wel graag op grond met een lage zuurgraad. Gras wat niet totaal niet lekker kan groeien laat zich uiteindelijk makkelijk verdringen door mos.

 1. Te weinig voeding

Naast lucht, water & licht heeft gras voldoende voedingsstoffen nodig om goed te kunnen groeien. Zodra graswortels niet meer voldoende voeding in een bodem kunnen vinden zal de groei vanzelf snel teruglopen. De kale plekken die daarbij ontstaan zijn een ideale groeiplek voor mos.

 1. Verdichte ondergrond

In een verdichte ondergrond kan gras zich niet of nauwelijks wortelen. Oppervlakkige beworteling zorgt ervoor dat er maar een beperkte hoeveelheid water & voedingsstoffen uit de bodem kan worden opgenomen. Hierdoor groeit het gras over het algemeen slecht, verdroogt het in de zomer snel en dunt het in de winter makkelijk uit. Kale plekken vormen vervolgens een ideale groeiplek voor mos. 

Mos ervaart geen last van een verdichte grond. Het kan zich aan een harde ondergrond, zoals zelfs dakpannen, hechten door middel van rizoïden. Dit zijn kleine wortelachtige structuren. Anders dan bij de wortels van gras, worden rizoïden niet gebruikt voor de opname van water en voedingsstoffen vanuit de grond. Mos neemt water en voedingsstoffen op via diffusie over hun hele oppervlak.

mos in gazon mos in gras

Mos in gras voorkomen

Nu je weet wat de groei van mos veroorzaakt, wil je natuurlijk ook weten hoe je mos in gras kunt voorkomen. Hieronder lees je verschillende tips.  

 1. Creëer meer lichtinval, verwijder bomen of struiken

Gras heeft veel zonlicht nodig om te kunnen groeien. Via fotosynthese zet gras, vanbinnen, zonlicht om in suikers en energie. Aan de buitenkant van de grasplant neem je dat waar als fysieke groei. Des te meer zonlicht gras krijgt op een dag, des te meer fotosynthese het kan plegen, des te beter het groeit. Het kan dan simpelweg beter de groei van mos onderdrukken.

Heb je een tuin met veel schaduw door overhangende takken van bomen of struiken? Dan kun je deze het beste een keer flink snoeien of in het ergste geval zelfs compleet verwijderen. Met schaduw afkomstig van een tuinhuis of schutting is het natuurlijk een stuk lastiger om gaan. Overweeg in dit geval eens om in je tuin compleet opnieuw in te richten.

Gras heeft een ruime hoeveelheid aan licht, lucht, water & voeding nodig om goed te kunnen groeien. Een schaduwrijk deel van een gazon kan nooit even hard groeien als een deel wat in de zon ligt. Een gebrek aan zonlicht valt simpelweg niet te compenseren met extra water, graszaad of gazonmest.

 1. Maai het gras niet te kort

Wanneer je gras te kort maait raakt het beschadigt en vermindert de groei. Hierdoor krijgt mos makkelijker de kans om zich tussen het gras te vestigen. Maai dus nooit te kort, maar liever ook weer niet te hoog. De ideale maaihoogte van gras bedraagt 3 tot 4 cm.

Tijdens het groeiseizoen, van april tot september, kun je het beste twee keer per week maaien. In het vroege voorjaar en het late najaar is het slechts een keer per week nodig. De ideale maaihoogte vlak voor de winter bedraagt 4 tot 5 centimeter. Grasmaaien kan zolang het gras nog groeit. Onder zachte weersomstandigheden mag het zelfs nog in december of januari.

 1. Zorg voor een juiste zuurtegraad (pH) van de bodem

Mos groeit graag op sterk zure grond met een lage pH. Gras groeit juist graag op licht zure grond met een gemiddelde pH. Een techniek om de groei van mos te voorkomen is het minder zuur maken van te zure grond. Dit kan je bereiken door kalk te strooien. Kalk heeft namelijk een zuurtegraad (pH) verhogend effect.

Van nature zijn kleigronden enorm rijk aan kalk (Calcium of CaO). Deze gronden verzuren daardoor niet zo snel. Zandgronden daarentegen zijn juist van nature arm aan kalk. Hierdoor mag je ervan uitgaan dat je op zandgronden jaarlijks een onderhoudsgift aan kalkkorrels over het gazon mag heen strooien.

Kalk kun je het beste strooien in de winter. Dus buiten het groeiseizoen om. Kalk kun je het makkelijkste strooien in korrelvorm. Wanneer je kiest voor kalkkorrels bestaat er grofweg keuze uit 2 verschillende soorten. Namelijk normale kalk en zeewierkalk.  

Normale kalk, zoals bijv. Groen-Kalk van DCM, strooi je één keer in de periode van november tot januari. Dus aan het einde van het groeiseizoen. Deze kalk heeft 1,5 – 2 maanden nodig om op te kunnen lossen.

Wil je vlak voor het begin van het groeiseizoen nog kalk strooien? Dan kies je voor zeewierkalk. Deze lost namelijk een stuk sneller op. Al binnen twee weken. Vanaf maart of april moet je het gazon bemesten met een voorjaarsmeststof.

Wil je precies weten hoeveel kalk je moet strooien om de pH van je grond optimaal te krijgen? Dan zal je jouw grond eerst door een laboratorium moeten laten analyseren. Nadat je een uitgebreide bodemanalyse hebt laten maken ontvang je een analyserapport.

Hierin staat niet alleen de zuurtegraad (pH) beschreven, maar ook eventuele gebreken qua voeding. Zo kom je dus ook te weten of jouw grond bijvoorbeeld nog extra stikstof, fosfaat, kalium of spoorelementen kan gebruiken.

 1. Houdt het gras continue aan de groei

Mos grijpt over het algemeen zijn kans wanneer gras langzaam of niet groeit. Bijvoorbeeld in het najaar of de winter wanneer de temperaturen laag zijn. Hier heb je helaas weinig invloed op. Echter tijdens het groeiseizoen kun je er wel zelf voor zorgen dat gras niet te langzaam groeit.

Je kunt mos redelijk eenvoudig onderdrukken door de groei van gras het hele seizoen lekker aan de praat te houden. Dit bereik je door het gras minimaal 3 – 4 keer per jaar voeding te strooien. Gras bemesten doe je minimaal 1 keer in het voorjaar, 1 of 2 keer in de zomer en 1 keer in het najaar. Zolang gras lekker groeit, blijft een grasmat goed gesloten en krijgt mos automatisch minder kans.

 1. Verbeter de lucht- & waterhuishouding van de grond

Een gazon kan verdicht raken doordat er te vaak overheen wordt gelopen of gereden. Door een gebrek aan vrije ruimte in de harde grond kan gras zich moeilijk diep wortelen. De beperkte beworteling zorgt er op zijn beurt weer voor dat gras veel minder water en voedingsstoffen tot zich kan nemen. Door verdichting groeit gras een stuk minder goed en heeft mos meer kans.

Grote stortbuien kunnen ervoor zorgen dat de toplaag van een gazon zichzelf afsluit. De ondergrond is daardoor niet meer goed in staat om lucht en water uit te wisselen met de omgeving. Wanneer de lucht- & waterhuishouding verstoort is blijft de toplaag vaak voor een lange tijd vochtig. Vochtige condities moeten zo veel mogelijk voorkomen worden, omdat mos hier juist goed bij gedijt.

Het gazon beluchten is een goede manier om verdichting tegen te gaan en de lucht- & waterhuishouding opnieuw in orde te krijgen. Door gaten te prikken in het gazon kan de ondergrond beter lucht & water uitwisselen. Graswortels kunnen dieper wortelen en daardoor meer voedingsstoffen opnemen. Gras beluchten kan handmatig met een vork of machinaal met een gazonbeluchter.

Mos bestrijden in gazon

Mos bestrijden in een gazon is mogelijk. Er zijn bestaan verschillende producten die mos doden en je gazon onaangetast laten. Let wel op dat wanneer je een mosdoder gebruikt het effect slechts van korte duur is. Het mos zal binnen enkele dagen afsterven, maar is daarmee echter nog niet verdwenen. Je zal altijd het mos nog zelf uit het gras moeten verwijderen door te verticuteren.

 1. Mos bestrijden met ijzersulfaat

Een goedkoop product dat van oudsher veel gebruikt wordt in het bestrijden van mos is ijzersulfaat. De juiste hoeveelheid ijzersulfaat doodt mos al binnen 3 – 4 dagen. IJzersulfaat is een superfijn poeder welke lastig te strooien en te doseren valt. Het waait makkelijk weg en heeft een licht bijtend effect. Je moet daarom altijd handschoenen en een veiligheidsbril dragen.

Voor de beste werking moet ijzersulfaat gestrooid worden vlak voor of tijdens een regenbui. Hierbij is de kans groot dat er ijzersulfaatpoeder aan je schoenen blijft plakken. Op iedere ondergrond waar voor langere tijd ijzersulfaatpoeder blijft liggen ontstaan roestachtige plekken. Maak je werkplek achteraf dus altijd uitgebreid schoon!

 1. Mos bestrijden met DCM Gazon Pur

DCM Gazon Pur is een veiliger en vooral veel makkelijker te strooien product dan ijzersulfaat. Het is een kant-en-klare gazonmeststof met daarin een mosdoder verwerkt. Twee vliegen in een klap dus! Je krijgt er sterker gras en afgestorven mos voor terug. Wanneer je DCM Gazon Pur hebt gestrooid kun je het gras na ongeveer 2 weken gaan verticuteren.

mos uit gazon verwijderen mos uit gras halen

Mos uit gras verwijderen

Mos uit gras verwijderen gaat het beste door te verticuteren. Dit is als het ware het schoon kammen van de grasmat. Tijdens gras verticuteren schraap je met scherpe messen verticaal door de toplaag van het gazon heen en verwijder je niet alleen mos maar ook vilt, onkruid en dode grasresten.

Je kunt handmatig verticuteren met een verticuteerhark of machinaal met een speciale verticuteermachine. De beste tijd om te verticuteren is in het voorjaar van april t/m mei of in het najaar van eind augustus tot begin oktober. Afhankelijk van de ligging van een gazon verticuteer je een tot twee keer per jaar. Na het verticuteren moet je gras bijzaaien. Hiervoor gebruik je speciaal herstel graszaad.

Gazon vernieuwen

Wanneer je een tuin hebt met daar omheen een hoge heg of bebouwing, valt het niet mee om een gazon structureel vrij van mos te houden. Het sluipt er ieder jaar waarschijnlijk tevergeefs toch weer in.

Hecht je waarde aan een mooi gazon van natuurgras en speelruimte voor je kinderen of huisdieren? Wil je liever niet uitwijken naar schaduwplanten, kunstgras of grind? Dan kun je ervoor kiezen om met enige regelmaat opnieuw grasmatten te leggen. Graszoden leggen is enorm simpel en in kleine tuin nog relatief goed betaalbaar ook.

Ook interessant  Alle blogs