Garantie

De groei van gras is afhankelijk is van vele factoren. Onder andere voldoende licht, lucht, water & voeding zijn van essentieel belang. Het is een natuurlijk proces waardoor het vrijwel onmogelijk is om garantie op succes te bieden. Het wel of niet slagen van een grasmat wordt voor het overgrote deel bepaald door een juiste voorbereiding en regelmatig onderhoud.

Gazonplus biedt enkel garantie op geleverde graszoden. Aangezien er geen controle mogelijk is op de voorbereiding van de ondergrond, de verzorging na aanleg en de ligging van het gazon geeft Gazonplus geen garantie op het eindresultaat.

Wanneer duidelijk bewezen kan worden dat graszoden meer dan 5% afwijken in maatvoering, structureel afscheuren tijdens het leggen of veel gaten bevatten kunnen de betreffende zoden kosteloos worden omgeruild. Reclameren kan tot 5 werkdagen na levering.

Tijdens het voorbereiden van de ondergrond is de afnemer zelf verantwoordelijk voor het controleren van de indringingsweerstand, de voedingstoestand, de pH en de aanwezigheid van schadelijke organismen. Na aanleg is de afnemer zelf verantwoordelijk voor het voldoende geven van water, op tijd maaien en regelmatig bemesten.

Wanneer een gazon vroegtijdig dient te worden vervangen is Gazonplus niet aansprakelijk voor zowel de directe als indirecte gemaakte kosten. Op al onze transacties en leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Gazonplus biedt enkel garantie op geleverde kwaliteit en hoeveelheid van graszaad. Aangezien er geen controle mogelijk is op de voorbereiding van de ondergrond en verzorging na het inzaaien geeft Gazonplus geen garantie op een goede kieming of een egaal eindresultaat.

Wanneer duidelijk kan worden bewezen dat geleverd graszaad niet van goede kwaliteit is of te weinig inhoud bevat kan een verpakking kosteloos worden omgeruild.

De afnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste manier van inzaaien, tijdig water geven en regelmatig bemesten.

Gazonplus biedt enkel garantie op geleverde kwaliteit en hoeveelheid van gazonmest. Aangezien er geen controle mogelijk is op de toepassingswijze van de gazonmest en de staat van de ondergrond geeft Gazonplus geen garantie op een goede werking.

Wanneer duidelijk kan worden bewezen dat geleverde gazonmest niet van goede kwaliteit is of te weinig inhoud bevat kan een verpakking kosteloos worden omgeruild.

De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het strooien van de gazonmest op een juiste manier.

Overige klantenservice